NEWS

Er zijn geen evenementen gepland op dit moment...

Verder lezen

VRIJWILLIGER WORDEN

Wat is de precieze inhoud hiervan?

De eerste vraag die een antwoord moet krijgen is wat het betekent "vrijwilliger te zijn".
In het Latijn wordt dit woord vertaald als “benevolens”, hij of zij die goed wilt doen. De term kan ontleed worden in twee delen: het Latijnse “bene”, wat betekent goed, en “volo”, wat betekent ik wil. Woordenboeken zullen dan weer een vrijwilliger omschrijven als iemand die gehouden is iets te doen zonder ervoor vergoed te worden.

Deze uitleg leidt automatisch tot een andere vraag. De wil om goed te doen zonder vergoeding voor gedane diensten, dat is uiteraard heel goed. Maar de vraag is, wat kan men doen, hoe kan men het doen en in welk kader kan men het doen? Iedereen kan, individueel en gratis, op eigen initiatief, alleen of in groep, positieve dingen doen voor de maatschappij. Men kan bijvoorbeeld met een groep jonge mensen besluiten om een strand te gaan schoonmaken, of een bos, of een park dat vol afval ligt, die er gegooid werd door wandelaars. En zo zijn er eindeloos veel voorbeelden van wat men kan doen. Maar als men normaal gezien spreekt over vrijwilligerswerk, dan steekt hier vaak iets meer achter, namelijk dat een vrijwilliger, volgens wat hem best ligt, gaat werken in dienst van een bestaand goed doel.

Wanneer men zich in dienst stelt van een bestaand goed doel, dan betekent dit dat men niet langer optreedt, zoals in de voorbeelden van hierboven waar men iets gaat doen op eigen initiatief, hoe en wat men maar wilt. In dienst van een goed doel betekent dat men zijn vaardigheden, capaciteiten en een deel van zijn tijd in dienst stelt van iets. Dit impliceert noodzakelijkerwijs dat het goede doel, dat op een bepaalde manier is georganiseerd, zal moeten bepalen wat de behoeften zijn en uitmaken voor alle kandidaat-vrijwilligers wat de taken zijn die hij kan uitvoeren, rekening houdend met hun leeftijd, vaardigheden en capaciteiten.

De vrijwilliger bij een goed doel zal dus de spelregels moeten volgen. Dit is eveneens het geval bij het Blauwe Kruis van België. Een voorbeeld kan het wellicht een en ander duidelijker maken. Tijdens de zomervakantie sporen veel ouders hun kinderen aan, jonge of oudere, te gaan wandelen met de honden van onze asielen. Dit is op zich een zeer goede zaak, maar men dan wel de hele organisatie respecteren die erachter steekt. Deze wandelingen dienen in wezen vooral om honden "opnieuw" te socialiseren die geruime tijd in het centrum hebben verblijven. De vrijwilliger-wandelaar heeft daarin een bepaalde observerende rol te spelen. Helaas, is niet iedereen daartoe in staat.

In België, een land waar er een druk verenigingsleven is, heeft de wetgever bepaalt dat er een overeenkomst moet bestaan tussen de vrijwilliger en de organisatie waarvoor die werkt. Het Blauwe Kruis van België heeft daartoe een contract opgesteld dat de rol van de vrijwilliger en deze van de vereniging bepaalt, en waarin gestipuleerd staat dat de vrijwilliger geniet van eventuele tussenkomst van een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid. Het is dan ook sterk aangeraden, voor men zich aangeeft als vrijwilliger, deze overeenkomst aandachtig te lezen.