NEWS

Er zijn geen evenementen gepland op dit moment...

Verder lezen

DE RELATIE MENS-DIER

Het is reeds lang geleden dat dieren door de mens werden gedomesticeerd. Ongeveer 15.000 jaar geleden, schijnt het. Zoawel de een als de ander lijkt zich geleidelijk te hebben aangepast aan deze relatie, tot nu waar de ze heel erg van elkaar afhangen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot honden en katten die nu het dagelijkse leven delen van bijna een op de twee gezinnen in Westerse landen. Het is dan ook niet voor niets dat wij zijn gaan spreken over "gezinsdieren”.

Oorspronkelijk werden dieren gedomesticeerd omdat ze nuttig warenvoor de mens: katten vangen muizen en ratten, honden jagen of sporen wild op, ze hadden hun nut in oorlogen, dreven kuddes samen en verdedigden, hielden de wacht, trokken sleeën en karren etc ... en in ruil daarvoor kregen ze voedsel en beschutting...

Al deze functies zijn met de jaren preciezer geworden en verdeeld over diverse taken; in die mate dat wij nu spreken over honden met een bepaalde stiel (speurhonden, lawinehonden, snuffelhonden ...), assistentiehonden (blindengeleidehonden, hulphonden voor mensen in een rolstoel ...) bezoekhonden in scholen en verpleeghuizen ... zonder de interventies van dieren te vergeten in allerlei therapieprogramma's met paarden en andere, ratten die ontmijningen doen in oorlogsgebieden, enz...

Maar waar het dier de dag van vandaag vooral in uitblinkt is diens sociale rol als huisdier. Iemand die deel uitmaakt van het dagelijkse leven, van het gezin en het huis, iemand die kan worden verwend, geknuffeld. Met wie we activiteiten delen, wandelingen doen, meenemen op vakantie. Iemand die een vertrouwens positie heeft, een speelkameraad, een brug slaat naar de anderen ... Helaas wordt hierin soms overdreven en nemen ze een te belangrijke plaats in of worden ze een subsituut voor menselijk gezelschap. Dat is niet hun wezenlijke rol. Deze excessen leiden voor zowel het dier zelf als voor de mensen die ervoor aansprakelijk zijn tot allerlei ongemakken en moeilijke situaties die soms de grens van het aanvaardbare overschrijden: dieren worden "gehumaniseerd", worden slecht opgeleid, misbruikt, en soms verlaten.

Dit alles mag evenwel de positieve effecten van deze relatie niet overschaduwen, die ongetwijfeld verdienen beter gekend te zijn. Zo zouden bezitters en kandidaat-bezitters van dieren leren wat ze “redelijkerwijze” kunnen verwachten van een huisdier en wat hun verplichtingen zijn ten opzichte van het dier.