NEWS

Er zijn geen evenementen gepland op dit moment...

Verder lezen

DE MENS EN DE NATUUR

De Natuur is onze moeder die ons voedt. Zonder haar kunnen mensen en dieren niet overleven. Het is belangrijk dat ze beschermd wordt. Vooral omdat vele deskundigen ons blijven herhalen dat ze in groot gevaar verkeert.

De Natuur is om te beginnen de lucht en het water, zonder zou het leven op aarde onmogelijk zijn. De activiteiten van de mensen, met name sinds de komst van het industriële tijdperk, veroorzaken veel schade: verontreiniging, lozen van schadelijke stoffen, broeikaseffect, schade aan de ozonlaag ...

De Natuur is ook het land en de wouden ( die als het ware de longen zijn van de planeet). Het land lijdt onder overexploitatie, de wouden onder een steeds snellere, ongecontroleerde ontbossing.

De Natuur is tevens de bestaansmiddelen die ons in staat stellen om onszelf te voeden en om levensnoodzakelijke en waardevolle goederen te produceren.

De Natuur is natuurlijk ook in de hele geschiedenis van de mensheid, een eindeloze bron van waarnemingen, onderzoek en ontdekkingen die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van onze beschavingen.
De natuur is onze duurzaamste goed. Maar we zijn bezig ze helemaal op te gebruiken, zij wordt sneller uitgeput dan dat ze zich kan hernieuwen!

De mens en de natuur

Het is nu vijf voor twaalf en alle landen moeten hoogdringend zich gaan buigen over deze situatie, efficiënte maatregelen nemen en ervoor zorgen dat ze ook toegepast worden. Ieder van ons moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en zijn steentje bijdragen, hoe bescheiden dat ook moge zijn. De biodiversiteit beschermen, niets verkwisten, op een verstandige manier verbruiken... het zijn allemaal zaken die we een plaats moeten geven in ons dagelijks leven en een vast onderdeel moeten worden van het onderwijs, om aan de toekomstige generaties een planeet te kunnen doorgeven waar mensen, dieren en planten in perfecte harmonie leven!