NEWS

Er zijn geen evenementen gepland op dit moment...

Verder lezen

Verantwoordelijke uitgever : Dhr Guy Adant

Het BLAUWE KRUIS van België vzw
Maatschappelijke zetel : Zijdeweverijstraat, 170 - 1190 Brussel - Tel./Fax : 02/378 45 20
secretariaat@blauwe-kruis.be
BTW : BE 0407 723 761

Ontwerp en realisatie van de website
De website www.blauwekruis.be werd ontworpen door SCAGraphic die de principes, de opbouw, het grafisme van de website heeft voorgesteld en ontworpen.

Beheer van de website
De hosting van de website gebeurd door:
OVH - SAS met een maatschappelijk kapitaal van 10 059 500 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 6202A
BTW: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Directeur van de publicaties: Octave KLABA

Het technische onderhoud van de website www.blauwekruis.be wordt verzekerd door:
SCAGraphic sprl
63 chaussée de Bruxelles - 1410 Waterloo - België - Tel. +32 2 558 50 40

Informatie
www.blauwekruis.be besteedt veel aandacht aan de juistheid van de gegevens op haar website. Indien echter de gebruiker onjuiste of foutieve informatie op de pagina's vindt, kan die dit melden per e-mail met als onderwerp "Erratum"

Auteursrechten
Deze hele website valt onder de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle rechten inzake reproductie zijn voorbehouden, inclusief voor alle downloadbare documenten en alle afbeeldingen en foto's.

Reproductie van alles of van een deel van deze website op een elektronische drager, van welke aard ook, is strikt verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

De reproductie van de teksten op papier wordt toegestaan mits inachtneming van de drie volgende voorwaarden toegelaten: • Gratis distributie; • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen veranderingen of wijzigingen); • Duidelijk en leesbaar citeren van de bron als volgt: Bron: website www.blauwekruis.be

Voor elk ander gebruik van de teksten dient contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke uitgever.

Hyperlinks
De website www.blauwekruis.be kan, buiten haar weten om, gelinkt zijn aan andere websites door middel van hyperlinks. Het www.blauwekruis.be wijst alle aansprakelijkheid af voor informatie die op deze andere websites gegeven wordt.

Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens zoals de emailadressen bijgehouden op deze website zijn vrijwillig meegedeeld geworden door uitwisseling van e-mails. De e-mailadressen die zo verzameld werden, worden enkel gebruikt om de gevraagde inlichtingen te versturen. Deze e-mailadressen zullen niet het voorwerp uitmaken van een verkoop of van een of andere verwerking door www.blauwekruis.be.

Het recht op afbeelding
Krachtens de bepalingen op vlak van het recht op afbeelding, kan iedere (niet-publieke) persoon die afgebeeld is op een foto op de site www.blauwekruis.be en die daartoe niet uitdrukkelijk de toestemming gegeven heeft, die laten verwijderen op aanvraag.

Rechten op fotografische afbeeldingen
De reproductie van alle foto’s en afbeeldingen is verboden zonder voorafgaandelijke toestemming.

Algemene verkoopsvoorwaarden
text under construction...

BACK to site >